Regulamentul studentului - Associazione Culturale Alfabeto del Mondo

Vai ai contenuti

Menu principale:

Regulamentul studentului

Change Language > Romaneste

Regulamentul  studentului (actualizat 23 noiembrie 2010)pentru participarea la activitatile culturale organizate de catre Asociatie

Premisa  
Asociatia "Alfabeto del Mondo" in scopul realizarii obiectivelor sale statutare ofera muncitorilor, studentilor, pensionarilor si somerilor un serviciu social, cu scopul de ai perfectiona profesional si  gasirea unui loc de munca, in contextul principiilor constitutionale "dreptul la educatie" si "dreptul la solidaritate". In acest sens organizeaza, non-profit, cursuri de limbi straine si informatica,  concedii de studiu in scopul perfectionarii limbilor straine. Aceste initiative fac parte din proiectul de dezvoltare culturala si profesionala destinat asociatiilor, dar si tuturor celor ce doresc sa adere in conformitate cu prezentul regulament. Asociatia spera ca cei ce se inscriu la cursuri, vor si sa condivida scopurile statutului intrand sa faca parte din Asociatie, deoarece chiar si plata cotei sociale, contribuie la cresterea economica fiind o sursa de finantare a Asociatiei. Cu toate acestea, pentru a participa la activitatile Asociatiei nu este necesar de a fi asociat al Asociatiei  "Alfabeto del Mondo"  
Inscrieri
    Cursurile sunt auto-finantate de catre participanti. Taxa platita contribuie la fondul de finantare a cursului, functionarea si organizarea Asociatiei.
    Participantii cumpara dreptul postului,  o data cu plata in numerar a contributiei de inscriere si/sau  cu ordinul de plata in contul postal al Asociatiei a intreagii sume de auto-finantare a cursului. Sunt posibile plati esalonate (a rate), cu conditia ca in termen de cincisprezece zile de la inceperea cursului sa fie platita taxa integrala. Prioritatea posturilor e stabilita de data de inscriere (care coincide cu data platii taxei de inscriere). La inscriere, participantul primeste o copie a regulamentului.
    Cererile de inscriere pot fi prezentate personal in Secretariat, trimise prin e-mail sau fax. Nu se accepta inscrieri care nu sunt insotite de chitanta de plata.
    Asociatii Asociatiei  "Alfabeto del Mondo" au prioritate fata de orice alte eventuale solicitari, in functie de data inscrierii.
    Cererile de inscriere, si informatiile privind cursurile pot fi "descarcate" de pe site-ul Asociatiei www.alfabetodelmondo.it sau ridicate de la sediul Asociatiei in timpul orelor de secretariat.
    Pentru vacantele di studiu este predispus un regulament specific.
Lectii / secretariat / reclamatii / avize sau comunicate catre participanti
    "Alfabeto del Mondo"  este o Asociatie de voluntariat care se angajeaza sa efectueze un serviciu eficient si organizat. In cazuri exceptionale si circumstante neprevazute, in care nu e posibil sa se faca lectia, participantii vor fi instiintati. Lectia va fi recuperata prin extinderea duratei cursului. De regula, instiintarile sunt trimise prin SMS si/sau e-mail, cu exceptia cazurilor de forta majora sau calamitati naturale. In plus, anunturile vor fi publicate pe pagina web a Asociatiei. Asociatii si participantii la cursuri au datoria de a se informa. Nu acceptam plangeri cu privire la absenta comunicatelor (avizelor) pentru oricare eventuala lectie anulata sau pentru lipsa serviciului se secretariat.
    Depunerea cererii de inscriere nu va fi conditionala pentru asociatie, aceasta va organiza cursuri compatibile cu capacitatile sale organizatorice si a resurselor financiare. Drept urmare, nu sunt permise reclamatii pentru lipsa activarii unui curs, care este intotdeauna activat la cererea de cel putin zece participanti si depinde de colaborarea asociatilor didactici. Rimane stabilit dreptul participantilor de a obtine rambursarea taxei de inscriere pentru cursurile care nu au fost activate. Participantii sunt tinuti sa se informeze cu privire la inceperea cursurilor, consultand site-ul internet sau prezentandu-se in secretariat in timpul orelor de lucru. "Alfabeto del Mondo", in concordanta cu resursele economice disponibile in acel moment, va comunica  prin telefon celor care au platit cel putin taxa de inscriere.
CONTINUAREA DIDACTICA
9.Nu toti profesorii sunt vorbitori nativi. Deoarece chiar si profesorii sunt voluntari, nu va fi intotdeauna posibil garantarea aceastei cerinte. Prin urmare, cursurile vor fi organizate cu profesorii non-nativi, atata timp cat sunt suficient pregatiti profesional.
10.De regula orice inlocuire se va face de catre alti profesori asociati vorbitori nativi. In cazul in care nu este posibil vor fi chemati sai inlocuiasca alti profesori non-nativi. Nu se accepta reclamatii pentru prezenta profesorilor non-nativi. Plangerile anonime vor fi respinse.
11.Deoarece si profesorii sunt voluntari, nu va fi posibil asigurarea continuitatatii cursului de acelasi profesor..
Rambursari
12.Sunt permise rambursari numai celor ce au prezentat cererea de inscriere la curs, pentru care, din motive de organizare sau din lipsa de participanti, ascociatia nu a putut activa cursul. Depunerea cererii de inscriere nu poate conditiona asociatia, care poate organiza cursul in baza propriilor resurse organizatorice si economice.
13.In termen de doua luni de la data prevazuta de incepere a cursului, si in termen de sase luni de la data cererii de inscriere, participantii vor fi instiintati de activarea sau nu a cursului, in concordanta cu resursele economice ale Asociatiei. Cursantul este tinut a se informa in mod constant prin pagina web a Asociatiei. In aceasta perioada (de sase luni) li se va permite sa se retraga, prin depunerea unei cereri scrise de rambursare.
14.Din motive de transparenta nu sunt permise rambursari in numerar. Participantul care solicita rambursarea trebuie sa indice detaliile contului bancar sau un numarul de card poste-pay.
15.Asociatia nu isi asuma responsabilitatea pentru orice consecinta datorita neactivarii cursului si nu sunt permise reclamatii referitor la acest aspect.
16.Pentru lipsa activarii cursului, revine dreptul de a fi rambursat cu suma totala achitata, inclusiv taxa de inregistrare. Nu vor fi rambursate orice costuri suplimentare, cum ar fi costul ordinului de plata postal sau bancar.
17.Rambursarea se va face in termen de 15 zile de la data depunerii cererii de rambursare.
18.Nu sunt permise cereri de rambursare din lipsa prezentei la cursuri, chiar daca din motive de sanatate. Cu toate acestea, pe durata valabilitatii inscrierii, e posibila recuperarea lectiilor perdute. Nu va fi posibila recuperarea lectiilor perdute dupa expirarea perioadei de valabilitate a inregistrarii.
19.Daca un participant (cursant) se retrage nu este posibila inlocuirea lui cu un alt participant.
20.Nu este posibil suspendarea cursului pentru anumite perioade de timp. Inscrierea este valabila din prima zi de prezenta la curs si se termina odata cu expirarea numarului de ore pentru care studentul a fost inscris initial. Cu toate acestea, considerand  ca unii muncitori, din motive de sanatate sau de servici sunt in imposibilitatea de a frecventa cursul, va fi permis recuperarea lectiilor pierdute, si in celelalte zile, in perioada de valabilitate a inscrierii, in conformitate cu capacitatea disponibila.
Indatoririle Participantilor la cursuri
21.Participantii la cursuri sunt rugati sa coopereze pentru buna functionare a lectiilor, sa respecte spatiile si echipamentul, sa contribuie prin comportamentul lor a crea un climat de respect si liniste cu ceilalti participanti. Participantii sunt rugati sa colaboreze, pe cat e posibil pentru buna derulare a activitatilor Asociatiei, fiecare in functie de posibilitatile sale.
22.E interzis a se consuma alimente sau bauturi in sala de curs.
23.Presedintele Asociatiei, in conformitate cu Decizia Consiliului Director, poate suspenda un participant de la frecventa cursului, daca in numele lui au fost inaintate reclamatii de catre alti participanti si / sau de catre profesorul sau tutorele cursului, in legatura cu comportamentul participantului in timpul orelor de curs.
24.Eventuale reclamatii nu vor fi prezentate direct la profesori, ci la presedintele sau vicepresedintele Asociatiei.
25.Folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor este permisa numai in cazuri de necesitate. In orice caz, participantii trebuie sa tine suneria telefonului la nivelul minim pentru a evita deranjul in clasa.
26.Semnatura registrului de prezenta este obligatorie. Fiecare participant are obligatia de a se semna in registrul de prezenta, scriind numele sau cu caractere mari, si  alaturi specimenul de semnatura. Semnatura in registru este o conditie necesara, in baza caruia se elibereaza certificatul de participare la cursuri. Nu sunt  acceptate plangerile din lipsa certificatului de prezenta, in cazurile in care participantul a uitat sa-si aplice semnatura in registru.
27.La prima lectie de curs, participantul are datoria de a prezenta o copie a chitantei de plata.
28.Asociatii care organizeaza cursurile, serviciile de secretariat si de predare sunt voluntari, ei lucreaza fara plata in baza principiilor constitutionale de solidaritate sociala. Prin urmare, poate fi refuzata cererea de inscriere  a celor ce au un comportament lipsit de respect fata de asociati.
CERTIFICATUL DE PARTICIPARE
29.Certificatul de participare se elibereaza la cererea participantului. Certificatele de participare vor fi eliberate la cererea scrisa a participantilor, posta electronica indicand datele participantului la curs, numarul cursului, zilele si orele de prezenta, anul scolar. Certificatele se elibereaza in baza orelor de prezenta efectiva din registru, nu in baza numarului total de ore de curs. Eliberarea certificatului de prezenta impune plata unei cote de cheltuieli in valoare de € 10.00. Participantii la curs sunt rugati sa specifice pe formularul de inscriere daca doresc sau nu acest certificat. In orice caz, acest certificat se poate solicita ulterior, in termen de trei ani de la terminarea cursului la care se refera.
RECUPERAREA LECTIILOR - SCHIMBAREA CURSULUI
30.De regula nu este permisa recuperarea lectiilor, cu toate acestea, in conformitate cu necesitatea de a limita numarul de prezenta simultana la curs nu mai mult de 12 persoane, vor fi convenite cu tutorele cursului, metodele de recuperare a lectiilor in alte zile sau ore. Libera circulatie a elevilor poate fi decisa prin acordul in prealabil cu secretariatul. Odata ce participantul a fost de acord cu schimbarea cursului, nu-i este permis sa se intoarca la cursul de origine, in cazul in care in acelasi timp, locul sau a fost atribuit unui alt participant. Participantilor nu li se permite de a schimba cursul din proprie initiativa.
NUMARUL DI PARTICIPANTI IN FIECARE CURS - CONSTITUIREA CURSULUI
31.De regula la fiecare curs sunt admisi maxim 12 participanti. Cu toate acestea, in baza principiilor statutare ale Asociatiei, este posibil sa fie prezenti un numar mai mare de participanti in situatii exceptionale, cum ar fi: lectii de proba, lectii de recuperare in caz de inscriere intarziata, prezenta   unor persoane care din motive de serviciu nu se pot muta la un alt curs , plasament temporar in situatii speciale evaluate de presedintele Asociatiei.
"Alfabeto del Mondo" isi rezerva dreptul de schimba zilele si orele cursului, daca aceste schimbari sunt necesare din motive de organizare, gestionare sau dozare a resurselor economice la dispozitia Asociatiei. In cazul in care numarul de participanti din fiecare grup este mai mic de 10, este posibila combinarea cursului cu un altul de acelasi nivel. Nu sunt admise reclamatii relative la acest aspect,  participantii nu vor avea dreptul la rambursare, numai in scopul recuperarii lectiilor de care nu au beneficiat.
Citat de debit si de taxa de inscriere.
32.Taxa de inscriere nu este pentru profit. Cota de auto-finantare acopera cheltuielile pentru profesori, materiale didactice, organizarea si functionarea Asociatiei. Taxa de inscriere la curs trebuie sa fie achitata complet cu cel putin 15 zile inainte de inceperea acestuia. Orice renuntare, nesemnalata (scrisa) cu termen de 15 zile lucratoare inainte de inceperea cursului, nu da dreptul la rambursare. Participantii trebuie sa plateasca o taxa de inscriere de € 20.00, pentru acoperirea costurilor administrative.
33.Asociatii Asociatiei "Alfabeto del Mondo" nu sunt obligati sa plateasca taxa de inscriere, deoarece au platit deja taxa de membru de € 60.00.
34.Taxa de auto-finantare (inscriere) se aplica pentru fiecare curs in parte. Prin urmare, membrii (participantii) a mai multor cursuri vor fi obligati sa plateasca taxa de inscriere egala cu numarul de cursuri pentru care acestia sunt inscrisi.
35.Taxa de scolarizare trebuie platita doar pentru cursurile sau pentru persoanele in grupuri mici.
Taxa este anuala. In caz de anulare a a cursului, taxa de inscriere nu este rambursabila.
36.Taxa de inscriere la cursul de limba italiana pentru straini, la copiii chinezi si pentru cursul de teatru pentru copii este gratuita. Anumite categorii au dreptul la un curs gratuit sau reduceri speciale - a se vedea tabelul anexat 1.  
37.Taxa de auto-finantare a cursului, trebuie SA FIE achitata cu cel putin 15 zile inainte de inceperea acestuia. Orice renuntare scrisa, care este notificata in termen 15 de zile lucratoare inainte de inceperea cursului, da dreptul la rambursarea taxei.
38.Participantii trebuie sa plateasca si o taxa de € 20.00, taxa de inregistrare in Asociatie, care acopera costurile de Administratie. Asociatii  Asociatiei "Alfabeto del Mondo" nu sunt obligati sa plateasca aceasta taxa de inregistrare, deoarece ei deja au platit taxa Membru € 60.00.
SOMERI
39.Prin decizia Consiliului Executiv din data de 4 noiembrie 2009 si cea din 15 iunie 2010, somerii vor fi admisi sa participe la 16 ore de curs, achitand doar o parte a taxei de auto-finantare de 25,00 € si taxa de inregistrare in Asociatie de 20,00 €. Pentru admiterea la curs, somerii trebuie sa prezinte o copie a documentelor care atesta statutul de somer. Pe copie trebuie sa fie specificata urmatoarea declaratie: "Subsemnatul........, declar pe propria raspundere ca aceasta copie este conform cu originalul", care trebuie sa fie semnata de catre individ. De regula ar trebui sa se anexeze o copie a buletinului de identitate, in conformitate cu legislatia existenta privind standardele de certificare.  
Pentru cursurile cu durata 24 - 36 lectii a se vedea prospectul taxe de auto-finantare din anexa.
PENSIONARI
40.Prin decizia Consiliului Executiv din data de 09 ianuarie 2010 si cea din 15 iunie 2010, pensionarii vor fi admisi sa frecventeze cursurile cu durata de 16  lectii achitand o cota de auto-finantare de 40,00 € si taxa de inregistrare de 20 € 00. Pentru admiterea la cursuri, pensionarii trebuie sa depuna o copie a documentelor care atesta statutul de pensionar. Pe copie trebuie sa fie specificata urmatoarea declaratie: "Subsemnatul........, declar pe propria raspundere ca aceasta copie este conform cu originalul", care trebuie sa fie semnata de catre individ. De regula ar trebui sa se anexeze o copie a buletinului de identitate, in conformitate cu legislatia existenta privind standardele de certificare.
Pentru cursurile cu durata 24 - 36 lectii a se vedea prospectul taxe de auto-finantare din anexa.
SERVICIU DE VOLUNTARIAT INTERNATIONAL
41.Voluntarii care lucreaza in strainatate sau pentru desfasurarea activitatii lor au adesea contact telefonic sau corespondenta cu birourile lor externe, vor avea acces la cursuri in aceleasi conditii acordate somerilor. A se vedea prospectul cu privire la taxele de auto-finantare atasat.
42.Voluntarii in serviciul international trebuie sa insoteasca cererea de inscriere, cu o declaratie din  partea organizatiei de care apartine cu privire la activitatea ce o desfasoara la extern.
ELEVII MINORI
43.Pentru elevii sub 18 ani, cota de auto-finantare va fi stabilita pe baza statului de lucrator, pensionat sau somer a parintilor. Prin urmare, elevii vor plati 45 € chiar daca un singur parinte este somer si 60 € in cazul in care parintii sunt pensionari.
44.Participantii minori vor frecventa cursurile sub responsabilitatea parintilor, acestia din urma sunt tinuti a exercita supravegherea necesara. Profesorul si membrii Asociatiei "Alfabeto del Mondo" nu sunt responsabili pentru eventuale absente sau iesiri din clasa inainte de terminarea orelor de curs, si nu sunt obligati sa anunte astfel de absente parintilor.
LISTA DE ASTEPTARE / INTARZIEREA EFECTUARII PLATILOR
45.Odata cu epuizarea numarului maxim de participanti la curs pentru fiecare grup, vor fi acceptate inscrieri cu rezerva. Prioritatea in ocuparea unui post, este stabilita numai de data platii taxei de inscriere. Aceasta taxa de inscriere va fi rambursata in termen de sase luni, daca nu va fi eliberat un loc in zilele si orele indicate de catre participant.
46.O persoana inscrisa pe lista de asteptare pierde dreptul la post si nu are dreptul la rambursarea taxei platite, daca nu se prezinta la prima lectie utila, sau in cazul in care nu regularizeaza pozitia sa cu achitarea intregii taxe de auto-finantare ( taxa egala cu lectiile da beneficiare).
LECTIA TEST
47.Cei care doresc sa participe la o lectie de proba trebuie sa plateasca la profesor sau tutor o parte dintre cheltuielile materiale didactice egala cu € 5.00. Aceasta suma poate fi dedusa din taxa de inscriere in cazul in care participantul decide ulterior de a se inscrie la curs. Pentru suma platita se va elibera o chitanta. Nu pot participa la cursuri persoane care nu sunt inscrise regulamentar.
TEST
48.Pentru efectuarea unui test ce vizeaza determinarea nivelului de cunostinta a limbii, participantul trebuie sa plateasca suma de 5,00 € la profesor, care va emite o chitanta.
SERVICIUL BIBLIOTECA
49.Serviciul biblioteca are valabilitate timp de un an, contra plata sumei de € 5.00, ce reprezinta o mica contributie pentru achizitionarea de texte noi.
MATERIAL DIDACTIC
50.Materialul didactic este inclus in cota de auto-finantare. Pentru material optional sau copii xerox suplimentare cum ar fi: jocuri, integrame, teste, etc. , se plateste o contributie de € 3,00 reprezentand costuri de reproducere.
ACTUALIZARI
51.Dupa inscrierea la curs, actualizarile referitoare la prezentul regulament vor fi publicate periodic pe site-ul web al Asociatiei www.alfabetodelmondo.it. Participantii sunt rugati sa-l consulte in mod frecvent.
RESPONSABILITATE
52.Presedintele, membrii Consiliului Director, secretarul, tutorul si profesorii nu sunt responsabili pentru orice fel de obiecte lasate (uitate) in sala de clasa.
53.Participantii minori vor frecventa cursurile sub responsabilitatea parintilor, acestia din urma sunt tinuti a exercita supravegherea necesara. Profesorul si membrii Asociatiei "Alfabeto del Mondo"  nu sunt responsabili pentru eventualele absente sau iesiri din clasa inainte de terminarea orelor de curs, si nu sunt obligati sa anunte astfel de absente parintilor.
54.La inregistrare, o copie a prezentului regulament este consegnata la fiecare participant.
55.Inscrierea la curs indica acceptarea prezentului regulament.

Anexa 1
Taxele de auto-finantare pentru participarea la cursuri: (actualizat 15 iunie 2010)

destinatari   Cursul de 16 lectii 24 ore   Cursul de 24 lectii 36 ore   Cursul de 36 lectii 54 ore
Persoane dezavantajate social   Gratuit   Gratuit   Gratuit
Someri (1)   € 45,00   € 55,00   € 65,00
Pensionari    € 60,00   € 90,00   € 140,00
Voluntari in serviciul international   € 30,00   € 40,00   € 50,00
Toti ceilalti   € 90,00   € 120,00   € 170,00
Cursul de italiana pentru straini   Gratuit   Gratuit   Gratuit
Note:
(1) Daca somerul este inscris la cursul de 16 lectii si vrea sa continue sa frecventeze cursul trebuie sa plateasca doar diferenta, deoarece el a platit deja taxa de inscriere.
(2) Toate taxele indicate sunt constituite din taxa de inregistrare di € 20.00, iar diferenta este cota de auto-finantare. Dupa cum e stabilit prin regulament, in unele cazuri, taxa de inregistrare nu este rambursabila. Pentru a identifica taxa ce urmeaza a fi platita de catre minori se face referinta la situatia parintilor. Copiii minori , fii de someri urmeaza sa plateasca o taxa de € 45.00, chiar daca celalalt parinte lucreaza.

Informatii in conformitate cu articolul 13 din "Codul cu privire la protectia datelor cu caracter personal "
                                          (Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003)

Pentru cursantii Asociaiei "Alfabeto del Mondo"
Pentru ascociatii si stagiari Asociaiei "Alfabeto del Mondo"

Cu inscrierea la curs si pe toata perioada de inscriere, chiar si dupa, Asociatia colecteaza si utilizeaza datele dumneavoastra personale, nu numai datele dvs., ci a tuturor persoanelor legate de cursul dvs. de studiu.
Prelucrarea datelor dvs personale este esentiala pentru Asociatie, putand desfasura in mod regulamentar sarcinile sale.
Aceste date sunt de mare valoare, deoarece acestea se refera la persoana voastra, si pentru ca ele pot contribui in mod semnificativ la finalul cursului dumneavoastra, a va face cunoscut celor care pot sa va ofere oportunitati de munca.
Din aceste motive, Asociatia a dispus o serie de masuri ce permit asigurarea protectiei, siguranta si confidentialitatea datelor, in conformitate cu dispozitiile din Decretul-lege 196/03, inclusiv elaborarea "Documentul Programat privind Siguranta" si "Regulamentul privind tratamentul de  date sensibile si judiciare" din Decretul legislativ nr. 196/2003 care defineste norme detaliate pentru prelucrarea datelor dumneavoastra.
In aceste Documente, Asociatia "Alfabeto del Mondo" CAGLIARI, in calitate de proprietar  al tratamentului de date personale in sensul articolului 13 din "Codul cu privire la protectia datelor cu caracter personal ".  
Va informam ca tratamentul datelor personale vor fi prelucrate dupa cum urmeaza:
1) SCOPUL TRATAMENTULUI
Datele personale comunicate de voi in faza inscrierii la cursurile noastre, vor fi tratate in conformitate cu prevederile Codului precum si normelor privind secretul profesional.
Datele vor fi tratate in cadrul obiectivelor institutionale ale Asociatiei.
2) MODUL DE TRATARE
Titularul de date e ASOCIATIA  "ALFABETO DEL MONDO" cu sediul in LOCALITATEA PETITE, RESIDENCE 39 - 09012 Capoterra (CAGLIARI), in birourile ei, controlate de catre personalul asistent administrativ propriu.
Tratamentul este urmat dupa norma, cu ajutorul calculatoarelor, in anumite faze ca cele de inscriere poate fi realizat pe suport de hartie.
Sunt luate adecvate masuri de securitate, pentru a asigura confidentialitatea si securitatea datelor si a minimiza pierderea de date, folosirea lor ilegala sau necorespunzatoare, accesul neautorizat.
3) Natura datelor si, prin urmare, respingerea
Furnizarea de date este in general necesara, fiind conditie necesara si esentiala birourilor Asociatiei permitand acestora indeplinirea indatoririlor oficiale. Un eventual refuz in a furniza astfel de date si consimtamantul de a le trata , comporta prin urmare, incapacitatea de a indeplini aceste sarcini. Cu toate acestea, exista cazuri in care conferirea nu este obligatorie, deci, prin urmare, se va cere doar permisiunea de achizitie de date.
4) Ambito di comunicazione dei dati
Datele furnizate catre asociatie pot fi divulgate autoritatilor publice, nationale, regionale si locale. In special, datele pot fi comunicate Regiunii Autonome Sardinia, departamentelor financiare ale Statului Italian. In cele din urma, datele personale de nastere, domiciliu si cele legate de curriculum-ul dvs., de studenti sau absolventi a facultatii, diplome de bacalaureat si specializari  conferite in specificul modul, pot fi comunicate la consortii inter-universitare sau institutiilor si organizatiilor mixte, chiar si persoanelor fizice, care solicita acest lucru, pentru a consimti transmiterea de oferte de munca care permit cresterea sanselor de angajare, cu includerea informatiilor in scopurile mentionate mai sus.
5) Datele Procesoare
Au fost identificate persoanele responsabile pentru prelucrarea datelor, in stransa legatura cu obiectivele institutionale ale Asociatiei. In special, in prelucrarea datelor si urmarirea exercitarii drepturilor dumneavoastra (dupa cum urmeaza) responsabilul tratamentului este  PRESEDINTELE ASOCIATIEI.
6) Drepturile partilor interesate
Va informam, ca in conformitate cu articolul 7 din Codice, subiectii a caror date cu caracter personal asa-numitii "parti interesate" - au dreptul, in orice moment de a obtine confirmarea existentei acestor date, de a cunoaste continutul si originea lor, pentru a putea verifica exactitatea sau a cere integrarea acestora, actualizarea sau corectia lor.
In conformitate cu acest articol, aveti dreptul de a cere anularea, transformarea in forma anonima sau blocarea datelor care incalca legea, sau opunerea in orice caz din motive legitime la tratamentul lor.
Eventuale exigente relative la  exercitarea drepturilor dumneavoastra in ce priveste titularul de tratament, pot fi transmise Presedintelui asociatiei.


Decretul legislativ nr.196 din 30 iunie 2003, Art. 7. Dreptul de acces la datele cu caracter personal si alte drepturi.
DREPTURILE INTERESATULUI
Articolul 7
(Dreptul de acces la datele cu caracter personal si alte drepturi)
1. Interesatul are dreptul de a obtine confirmarea existentei sau nu a datelor cu caracter personal ce il privesc, chiar daca nu au fost inca inregistrate, si comunicarea lor in forma inteligibila.
2. Interesatul are dreptul de a obtine informatii referitor la:
a) originea datelor cu caracter personal;
b) scopul si modul de prelucrare;
c) logica aplicata, in cazul tratamentului cu ajutorul mijloacelor electronice;
d) identitatea proprietarului, responsabilul si reprezentantul desemnat in temeiul articolului 5, alineatul 2;
e) categoriile de persoane carora pot fi comunicate datele, sau care pot veni la cunostinta   in calitate de reprezentant desemnat de Stat, manageri sau agenti.
3. Interesatul are dreptul de a obtine:
a) actualizarea, rectificarea sau, atunci cand interesat, integrarea datelor;
b) stergerea, transformarea lor in forma anonima, sau blocarea datelor prelucrate in mod ilegal, inclusiv a datelor pentru care nu este nevoie a fi pastrate, in scopul pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;
c) atestarea faptului ca operatiunile specificate la literele a) si b) au fost aduse la cunostinta, si in ceea ce priveste continutul lor, pentru celor caror datele au fost comunicate sau difuzate, exceptand cazul in care aceasta cerinta este imposibila sau implica un efort vadit disproportional in raport cu dreptul protejat.
4. Interesatul are dreptul de a se opune, in tot sau in parte:
a) din motive legitime la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la el insusi, acceptand doar scopul de colectare;
b) la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul de a trimite material publicitar, de vanzare directa, sau pentru efectuarea unor studii de piata sau comunicate comerciale.


 
Torna ai contenuti | Torna al menu